Concursul s-a încheiat, vă mulțumim pentru participare.

Lifting végétal

REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE

„Lifting Vegetal”

organizata de Yves Rocher România S.R.L. si Tuio Social Media S.R.L.

(perioada: 19.02-30.03.2020)

Art. 1 – Obiectul

 • 1.1. Scopul loteriei publicitare („Campania”) este promovarea produselor şi principiilor Yves Rocher în rândul clienţilor. Participarea la campanie presupune acceptarea integrală a regulilor şi condiţiilor campaniei (descrise mai jos).
 • 1.2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
 • 1.3. Prin participarea la aceasta campanie, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Organizatorul

TUIO SOCIAL MEDIA S.R.L., (denumita in continuare “Tuio”) cu sediul social in localitatea Izvorani, com. Ciolpani, judetul Ilfov, strada Mihai Eminescu nr. 118, si punct de lucru în Bucureşti, Palatul Universul str. Ion Brezoianu 23-25, corp B, mansarda, sector 1, e-mail info@tuio.ro, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J23/1645/2011, CUI RO28653743, înregistrată ca operator de date la ANSPDCP cu notificarea nr. 23482.

YVES ROCHER ROMÂNIA S.R.L. (denumită în continuare „Yves Rocher”), cu sediul social în Bucureşti, strada Ion Câmpineanu, nr. 11, birou 6.03 si 6.04, , Union Business Center, etaj 6, sector 1, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/2299/2009, cod de înregistrare fiscală RO 25157427, înregistrată ca operator de date la ANSPDCP cu notificarea nr. 11408, organizează în România o campanie promoțională de tip loterie publicitara denumita „Lifting Vegetal”

Art. 3 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

Campania este organizata și desfășurata pe întreg teritoriul României, prin intermediul website-ului http://www.liftingvegetal.ro in perioada 19.02-30.03.2020.

Art. 4 – Regulamentul oficial al Campaniei

 • 4.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii oficiale de Facebook Yves Rocher România (https://www.facebook.com/YvesRocherRoumanie) şi a website-ului http://www.liftingvegetal.ro. Regulamentul poate fi regasit si in forma scrisa, printata, in cadrul magazinelor Yves Rocher. Regulamentul poate fi totodata obţinut si în format scris, gratuit, printr-o simplă solicitare scrisă adresată Call Center-ului Yves Rocher Romania – customerservice@yves-rocher.ro.
 • 4.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campaniei poate fi mediatizata în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • 4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, fără o înștiințare prealabilă. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public pe pagina oficială de Facebook Yves Rocher România (https://www.facebook.com/YvesRocherRoumanie), precum si pe website-ul http://www.liftingvegetal.ro.
 • 4.4 Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet menționată.

Art. 5 – Dreptul de participare

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România, varsta peste 18 ani. Nu pot participa la Concursurile Campaniei următoarele categorii de persoane:

 • angajații organizatorului sau rudele acestora în linie directă;
 • angajații oricăror companii colaboratoare ale organizatorului implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudele acestora în linie directă.

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. Pentru a participa la campanie, persoanele interesate trebuie sa:

 1. achizitioneze a cel putin 1 produs participant la campanie din gama Lifting Vegetal (astfel cum este detaliat in lista de la punctul 6.4.)
 2. acceseze platforma oficiala a campaniei la adresa online http://www.liftingvegetal.ro si sa dea click pe butonul „Intra in Concurs”, incepand cu data de 19.02.2020, ora 10:00, respectiv sa completeze formularul de inscriere in concurs;
 3. sa furnizeze in cadrul formularului de concurs urmatoarele informatiii:

  1. numarul bonului fiscal, data si adresa magazinului Yves Rocher prin/de la care a achizitionat produsul din gama „Lifting Vegetal”, pentru produsele achizitionate din cadrul magazinelor Yves Rocher
  2. numarul facturii fiscale pentru produsele achizitionate online de pe site-ul oficial www.yves-rocher.ro si prin care s-a realizat achizitia a cel putin 1 produs participant la campanie din gama „Lifting Vegetal” sa dea click pe butonul « Trimite » pentru finalizarea inscrierii in concurs.

6.2. Persoanele care urmeaza toate etapele de mai sus vor participa automat la extragerea pentru unul din cele 3 premii mari ( fiecare format din : 1x voucher Therme si 1 set produse cosmetice din gama Lifting Vegetal), respectiv a celorlalte 10 premii ce constau in 10 seturi cu produse cosmetice din gama Lifting Vegetal.

6.3. Persoanele care vor fi desemnatecastigatoare ale unuia din cele 3 premii mari nu vor putea fi desemnate, in acelasi timp si castigatori ale restului de 10 premii.

6.4. Produsele Yves Rocher participante la campanie si care pot fi achizitionate pentru a fi validata participarea la concurs si respectarea art. 6.1. lit.c din regulament, sunt urmatoarele:

COD GAMA PRODUS
30367 LIFTING VÉGÉTAL Ser concentrat cu efect de lifting
32895 LIFTING VÉGÉTAL Fluid iluminator cu efect de remodelare
29751 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de zi cu efect de lifting
31424 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de noapte cu efect de lifting
67114 LIFTING VÉGÉTAL Cremă cu efect de lifting pentru zona ochilor

6.5. Pentru ca inscrierea in campanie sa fie considerata valabila, este necesar ca participantul sa achizitioneze, in perioada 19.02-24.03.2020, pe un singur bon fiscal/ o singura factura fiscala cel putin unul produsele de mai sus. Daca un Participant va achizitiona pe un singur bon fiscal/ o singura factura fiscala mai multe produse din gama Lifting Vegetal, el nu va putea participa decat o singura data la concurs.
Daca, in perioada, 19.02-24.03.2020, un Participant achizitioneaza, in multiple randuri, produse din gama Lifting Vegetal, pentru care va detine bonuri fiscale/ facturii fiscale separate, acesta va putea completa de mai multe ori formularul de inscriere in concurs.

6.6. Inscrierea participantilor la campanie va avea loc pana la data de 24.03.2020 inclusiv, ora 23:59.

6.7. Participantii trebuie să accepte, în cazul în care sunt desemnați câștigători, ca numele și prenumele lor alături de comentariul participant la concurs să fie distribuite pe pagina de Facebook Yves Rocher România, (https://www.facebook.com/YvesRocherRoumanie) şi pe site-ul http://www.liftingvegetal.ro fără nicio altă remunerație suplimentară cu excepția premiului acordat în cadrul concursului de Organizatorul Yves Rocher Romania SRL.

6.8. Participarea la Concurs implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament și acceptul de intrare automată în baza de date a Organizatorului, Participanții dându-și acordul expres, neechivoc și irevocabil ca Organizatorul să prelucreze datele cu caracter personal ale Participanților in scopul participarii la campanie, a desemnarii castigatorilor campaniei si a publicitatii campaniei.

6.9. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru niciun fel de informație falsă furnizată de Participanți, precum și pentru prelucrarea informațiilor astfel furnizate.

6.10. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice Participant la Concurs pe motiv de neconcordanță cu cerintele campaniei. Prin înscrierea în această activitate, Participantul confirmă faptul că a citit și a înțeles toate condițiile prezentului regulament și că le acceptă.

Art. 7 – Desemnarea castigatorilor

7.1 O persoană fizică poate fi desemnată câștigătoare, o singură dată.

7.2 Modalitatea de desemnare a câștigătorilor:

 1. Câştigătorii celor 13 de premii vor fi desemnați prin extragere la sorti utilizand platforma www.tragerilasorti.ro in termen de 6 zile de la incheierea inscrierilor, respectiv la data de 30.03.2020. Primii 3 participanti extrasi la sorti vor fi desemnati castigatori pentru unul din cele 3 premii mari (fiecare premiu fiind alcatuit din: 1x voucher Therme pentru 2 persoane si 1 set de produse cosmetice din gama Lifting Vegetal), iar urmatorii 10 particpanti extrasi vor fi desemnati castigatori pentru cele 10premii, fiecare constand in unul din seturile de produse cosmetice din gama Lifting Vegetal.

 2. Câştigătorii vor fi validati de un juriu care va fi format dintr-un număr de 3 membri din cadrul echipei de Marketing Yves Rocher si Tuio Social Media, urmand a fi intocmit in acest sens un proces verbal.

 3. Reprezentanţii juriului vor verifica înainte de desemnarea câstigătorilor respectarea prezentului Regulament de către participanţii selectati pentru desemnarea premiilor.

 4. Participanţii desemnaţi câştigători de juriul Yves Rocher vor beneficia de premiile menţionate în Art. 8.
 5. Contactarea castigatorilor se va realiza de catre organizatorii concursului la adresa de email furnizata la momentul inscrierii in tombola. Castigatorii contactati de catre organizator sunt obligati sa raspunda la mail pentru confirmarea premiului in termen de 48 de ore. In caz contrar, premiul va fi atribuit primei rezerve.
 6. Câştigătorii validati vor fi publicati pe contul de Facebook Yves Rocher România (https://www.facebook.com/YvesRocherRoumanie/), pe 30.03.2020.

7.2. La extragerea castigatorilor se vor alege suplimentar, de rezerva 5 câștigători pentru premiile mari si alti 10 castigatori pentru seturile separate cu produse cosmetice din gama Lifting Vegetal, pentru cazul în care vreunul din câştigătorii desemnați conform procedurii de mai sus nu poate fi validat din motive care nu aparțin Organizatorului (i.e. imposibilitatea contactării câștigătorului, invalidare, nerespectarea termenelor prevăzute mai sus, orice alte motive care constituie o încălcare a prezentului Regulament). Acolo unde va fi cazul, câștigătorii de rezervă vor fi desemnați în ordinea extrageriilor, respectându-se aceeași procedură de validare.

7.3. În cazul în care un câștigător nu este de acord cu condițiile de participare sau nu trimite datele necesare furnizării premiului în maximum 48 de ore de la contactarea acestuia de către un reprezentant al organizatorului, premiul nu va mai fi acordat.

7.4. Pentru ca un participant să fie validat ca și câștigător al unui premiu în cadrul prezentului concurs, acesta trebuie să îndeplinească dreptul de participare stipulat la art. 5.

7.5. În cazul în care vreunul dintre participanții desemnați câştigători nu îndeplinește condițiile prevăzute în cadrul prezentului Regulament, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida pe participantul respectiv, urmând ca premiul să nu îi mai fie acordat.

7.6. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

Art 8. – Premiile Campaniei

In cadrul prezentei campanii se vor acorda premii cu o valoare comerciala totala de 10 651 RON, reprezentând:

 • 3 premii fiecare format din 1 Voucher Therme pentru 2 persoane si 1 Set produse Lifting Vegetal (produsele din cadrul setului sunt indicate conform listei de mai jos) in valoare de 1 127 RON/premiu. Un voucher la Therme are valoare de 400 RON si este valabil pana la data de 30.12. 2020.
  Voucherul Therme va fi acordat fie prin transmitere in forma electronica a unui bilet de acces sau sub forma unui cod de acces.
COD GAMA PRODUS Valoare RON
30367 LIFTING VÉGÉTAL Ser concentrat cu efect de lifting 159
32895 LIFTING VÉGÉTAL Fluid iluminator cu efect de remodelare 155
29751 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de zi cu efect de lifting 149
31424 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de noapte cu efect de lifting 149
67114 LIFTING VÉGÉTAL Cremă cu efect de lifting pentru zona ochilor 115
Valoare/set 727
 • 10 seturi Lifting Vegetal cu produse Yves Rocher in valoare de 727 RON/set, fiecare set avand componenta, după cum urmează:
COD GAMA PRODUS Valoare RON
30367 LIFTING VÉGÉTAL Ser concentrat cu efect de lifting 159
32895 LIFTING VÉGÉTAL Fluid iluminator cu efect de remodelare 155
29751 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de zi cu efect de lifting 149
31424 LIFTING VÉGÉTAL Cremă de noapte cu efect de lifting 149
67114 LIFTING VÉGÉTAL Cremă cu efect de lifting pentru zona ochilor 115
Valoare/set 727

8.1. Organizatorul Yves Rocher Romania SRL îşi rezervă dreptul de a înlocui premiile şi/sau alcătuirea setului de produse prevăzute iniţial cu alte premii cu o valoare şi caracteristici echivalente, neputându-se formula niciun fel de reclamaţii în acest sens.

8.2. Câştigătorul nu poate pretinde contravaloarea, rambursarea sau schimbarea nici unuia dintre premii în nicio situaţie.

8.3. Câştigătorii îşi pierd dreptul de a primi premiul în cazul în care oferă informaţii false.

8.4. Impozitul aferent premiilor este suportat de către Yves Rocher.

Art.9 – Intrarea în posesia premiilor

9.1 Premiile vor fi trimise câștigătorilor la adresele furnizate în momentul înscrierii în Concurs, în termen de 1 lună de la data validării câștigului, prin curier, cu confirmare de primire. Castigatorii celor 3 Vouchere la Therme pentru doua persoane vor primi pe adresa de email furnizata la inscrierea in concurs voucher-ul/biletul de acces/ codul de acces din partea Agentiei Tuio. Seturile cu produse Lifting Vegetal vor fi livrate catre castigatori prin curier prin intermediul Yves Rocher Romania. Dupa primirea acestui voucher/bilet/cod, castigatorul trebuie sa trimita un email de confirmare Yves Rocher prin care sa ateste primirea acestuia. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

9.2 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/incomplete.

9.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire/ AWB-ului de confirmare a primirii coletului cu premiul nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 10: Taxe și impozite

10.1.Organizatorul Yves Rocher Romania SRL se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 11 – Prelucrarea datelor personale

11.1. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Organizator prin intermediul Împuternicitului său Tuio Social Media S.R.L. care se va ocupa de desfasurarea campaniei si desemnarea castigatorilor iar datele câștigătorilor Campaniei vor fi comunicate firmei de curierat FAN COURIER EXPRESS S.R.L. în scopul livrării premiilor. Scopul prelucrării este acela de participare la campanie, desemnare castigatori si promovare a produselor Yves Rocher. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată în mod legal, cu respectarea principiilor de prelucrare prevăzute de legislația specifică, în vederea participării la această campanie, validării câștigătorilor și atribuirii premiilor în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce-i revin Organizatorului (Tuio Social Media si Yves Rocher Romania S.R.L.) reprezentate de acordarea premiilor castigatorilor si evidenta financiar-contabila aferenta inmanarii premiilor. Aceste date vor fi stocate timp de 3 luni incepand cu demararea concursului pentru toti participantii, ulterior urmand a fi sterse automat si timp de 10 ani –doar datele aferente castigatorilor concursului cu respectarea confidențialității și a legii privind arhivarea, în scopul dovedirii în fața autorităților fiscale române a îndeplinirii obligațiilor legale. Mai multe date despre prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Yves Rocher pot fi regasite si la adresa https://www.yves-rocher.ro/protectia_datelor.

11.2. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților/prepușilor săi și a partenerilor contractuali implicați în desfășurarea Campaniei.

11.3. Prin înscrierea la această Campanie, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele si prenumele să fie făcute publice.

11.4. Yves Rocher ROMÂNIA S.R.L. si Tuio Media SRL se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, ale Participanților, stocate pe durata Concursului și ulterior acestuia. Acestea se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

11.5. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date cu privire la:

 • Dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si in acest caz afirmativ, acces la datele respective;
 • Dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu character personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu character personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
 • Dreptul de a depune o plangere in fara unei autoritati de supraveghere;
 • Dreptul de intervenţie asupra datelor potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

11.6. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Yves Rocher ROMÂNIA S.R.L. va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute la prezentul articol. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții înscriși la Concurs vor trimite Societății Yves Rocher ROMÂNIA S.R.L. pe adresa din Bucureşti, strada Ion Câmpineanu, nr. 11, Union Business Center, etaj 6, sector 1, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. In cazul in care se va solicita stergerea datelor pe perioada de desfasurare a campaniei, Organizatorul va analiza daca poate da curs cererii in integralitate sau partial, avand in vedere obligatiile legale ce ii revin cu privire la pastrarea datelor.

Organizatorul va putea sa refuze stergera datelor participantilor in masura in care exista alte prevederi legale care impun mentinerea lor in vederea indeplinirii de catre Organizator a unor obligatii legale.

11.7.Participarea la acest Concurs presupune acceptul participanților referitor la faptul că, în baza acordului lor expres liber exprimat în scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele și fotografiile înregistrate de Organizator pot fi făcute publice și folosite pentru a face publică premierea și asocierea cu marca „Yves Rocher”, însă doar în legătură cu prezentul Concurs și fără a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea și utilizarea de către Organizator a acestor imagini se va face fără niciun fel de plată suplimentară pentru Participanți.

Art 12 – Limitarea răspunderii

12.1. In desfasurarea loteriei publicitare aferenta acestei campanii, responsabilitatea organizatorilor este impartita dupa cum urmeaza: organizatorul Tuio raspunde de toate atributiile aferente organizarii loteriei, Yves Rocher revenind dreptul de a desemna si instiinta castigatorii campaniei, si de araspunde exclusiv pentru punerea la dispozitie si transmiterea premiilor constand in seturile de produse cosmetice catre castigatori.

12.2. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

12.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității participării în cadrul acestui Concurs, decizia juriului Organizatorului este definitivă.

12.4. Eventualele contestații vor fi luate în considerare, dacă aceastea au fost transmise Organizatorului Tuio în scris la sediul acestuia prin poștă cu confirmare de primire in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

12.5. Răspunsul Organizatorului va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei.

12.6. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru erorile din datele de identificare, etc. furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, a adresei de corespondenta a acestuia.

12.7. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului dorit.

12.8. Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea/înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale etc.

Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

12.9. Situațiile în care anumite persoane înscrise în concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la competiție, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita.

12.10. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al competiției sau a altor schimbări legate de implementarea competiției.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiției sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa și numărul de telefon mobil).

Art. 13. Reclamații

13.1. Orice reclamaţie în legătură cu încălcarea prezentului Regulament în desfăşurarea concursului trebuie trimisă catre Yves Rocher Romania la adresa indicată în art. 1, în cel mult 3 (trei) zile de la publicarea câștigătorilor.

13.2. Reclamaţia va fi analizată de Yves Rocher Romania în termen de 14 zile de la primire.

13.3. Răspunsul va fi transmis printr-un mesaj trimis la adresa de e-mail furnizată cu ocazia reclamaţiei.

13.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice perturbare în funcționarea legăturilor de telecomunicații, servere, interfețe, browsere web și platforma Facebook.

Art. 14 – Alte Clauze

14.1. Deciziile Organizatorului privind campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

14.2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

14.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea concursului promoțional.

14.4. Participarea la concurs implică acordul Participanților câștigători ca numele lor să poată fi publicate și utilizate gratuit de către Organizator în orice materiale publicitare.

Prezentul regulament a fost redactat si autentificat intr-un exemplar original ce se va pastra in arhiva biroului notarial si trei duplicate ce se vor elibera partilor semnatare.

Yves Rocher Romania S.R.L.

Marketing Manager,

Diana Mitroi

Tuio Social Media S.RL

Administrator,

Ludwig-Adrian Petre